Zedén Yverås Livsredskap

Välkommen till Zedén Yverås Livsredskap

Vi på Zedén Yverås Livsredskap arbetar med förebyggande utbildning, konsultuppdrag och juridisk rådgivning för att öka kunskaperna om regelverken kring djur och djursjukvård. Vi arbetar också med ledarskaps- och organisationstjänster, samt livsstilstjänster för företagare och enskilda i verksamhetsgrenen Livsredskap. Vår vision är:

"Att skapa kunskap, trygghet och inspiration,
- för individen och juridiken i praktiken."

Om oss

Anne Zedén Yverås

Zedén Yverås Livsredskap ägs av Anne Zedén Yverås som är vår juridiskt sakkunniga konsult och specialiserad på regelverken kring djursjukvården. Anne arbetar också med konsulttjänster inom juridik, ledarskap- och organisation samt livsredskapstjänsterna för privatpersoner. Hon har bland annat läst juridik (specialiserad på regelverken för djurens hälso- och sjukvård inkl. arbetsrätt och EU-rätt samt förvaltningsrätt) och arbetslivspedagogik (lärande i arbetslivet, ledarskap- och organisation, professionella samtal). Se gärna några av de referenser om hennes arbete som slumpas fram längst ner på sidan.

Som tidigare sakkunnig handläggare inom veterinära frågor, regelverk för djurhälsopersonal samt internationella djurfrågor vid Jordbruksverket har Anne exempelvis skrivit föreskrifter och deltagit vid yttranden över ärenden som anmälts till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och förvaltningsdomstolarna. Som EU-expert på direktiv 2005/36/EU företrädde hon Sverige i olika arbetsgrupper och även haft internationella uppdrag, bl.a. för EU-kommissionen.

Vidare har Anne arbetat med handelsfrågor rörande djur och djurprodukter, som att underlätta marknadstillträde och undanröja exporthinder. Hon har även haft ledaruppdrag inom både privat och offentlig verksamhet där tjänsten som avdelningschef vid den tidigare Avdelningen för djuromvårdnad och tillämpad etologi, SLU Skara, är senast i tid.

För Zedén Yverås Livsredskap föreläser Anne återkommande på SLU:s olika djurutbildningar, skriver juridiska analyser och artiklar för media och rättsinformationsföretag, bidrar med yrkesjuridisk rådgivning till yrkesverksamma inom djursjukvården, juridisk rådgivning till djurägare och företagsrådgivning bl.a. inom ramen för SLU och Drivhusets företagarpanel kring företagande inom djur, natur och människors hälsa.

Med en unik kompetens i bredd och särskilda expertkunskaper ges du tillgång till en helhetskompetens när du anlitar Zedén Yverås Livsredskap. Varmt välkommen att kontakta oss!

Läsa och hämta

Zedén Yverås
Zedén YveråsZedén Yverås Livsredskaps företagsblogg
Zedén YveråsMall för delegeringsbeslut
Zedén YveråsEnkätsvar "vem skall göra vad i djursjukvården"
Zedén YveråsOrdlista
Zedén YveråsPrenumerera på vårt nyhetsbrev
⇦ Tillbaka

Zedén Yverås Livsredskaps företagsblogg

På bloggen skriver Anne Zedén Yverås, företagets ägare och juridiskt sakkunniga konsult, som är specialiserad på juridiken kring djursjukvården analyser, information och debattinlägg.

Frågor som man kan ha som djurägare eller inom djursjukvården finns ofta redan besvarade i bloggen. Använd därför gärna sökfunktionen som du hittar höger i bloggen så hittar du inlägg om det du funderar kring.

Hittar du inte svar på dina frågor så kontakta oss gärna för en timmas rådgivning. Håll också utkik på Zedén Yverås Livsredskaps Facebooksida, där det ibland är öppna och kostnadsfria rådgivningstillfällen.

Eftersom lagstiftning ständigt förändras, uppmärksamma när inlägget skrevs då regler kan ha förändras sedan dess.

Mall för delegeringsbeslut

Zedén Yverås Livsredskap har tagit fram en mall som kan användas för delegering mellan djurhälsopersonal. Vad som gör mallen särskilt bra är att det finns inlagda kontrollpunkter för att ni ska kunna känna er säkra på vilka bedömningar ni behöver göra för en korrekt delegering. När mallen sedan är ifylld och underskriven har ni formaliserat delegeringsbeslutet med de uppgifter som krävs i lagstiftningen. Ni sparar beslutet i fem år för att visas vid tillsyn eller vid behov t ex vid anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Enkätsvar "vem skall göra vad i djursjukvården"

Zedén Yverås Livsredskap gör med jämna mellanrum enkäter för att följa hur lagstiftningen uppfattas av djursjukvården och av djurägarna. Här kan du läsa enkätsvaren 2015.

Ordlista

Behandlingsförbudet – Begränsar vad personal som inte tillhör djurhälsopersonalen får göra. Bland annat får de inte göra operativa ingrepp eller ge injektioner, behandla djur som är under lokal eller allmän bedövning genom injektion (vilket inkluderar sederade djur enligt Jordbruksverket) eller behandla djur så att det kan uppstå risk för ett lidande som inte är obetydligt.

Djurhälsopersonal – Personal som är legitimerad eller godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. (Veterinär, djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd legitimerad sjuksköterska, godkänd legitimerad sjukgymnast och godkänd legitimerad tandläkare.) Om djurhälsopersonal gör fel och åsidosätter någon av sina skyldigheter i arbetet kan de anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Djursjukvårdare – är en benämning som inte bör användas då det är förväxlingsbart med legitimationsyrket djursjukskötare som har en skyddad titel. En djursjukvårdare är i rättslig mening numer en djurvårdare.

Djurvårdare – Personal som saknar legitimation eller godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Får bara göra arbetsuppgifter inom behandlingsförbudet. Har ofta undantag för att ge vissa injektioner efter att ha gått särskilt läkemedelskurs. Om en djurvårdare gör fel kan det anmälas som brott mot behandlingsförbudet till polisen. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar inte djurvårdare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är du verksam inom djursjukvård, djurhälsovård eller är du djurägare? Våra nyhetsbrev tar upp kommande planerade utbildningar och föreläsningar, bjuder på förstahandsanalyser av exempelvis beslut från ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, ger dig en extra omvärldsbevakning av lagstiftningen kring djur och djursjukvård m.m. De kommer ut cirka fyra gånger om året.

Välj Zedén Yverås Livsredskap!

Annes föreläsning gav en god överblick och sammanfattning av hur EU:s organisation fungerar och hur de olika författningarna påverkar svensk lagstiftning. Studenterna gavs även en bra bild av EU:s befogenheter i relation till medlemsstaten Sverige.

Eva Eriksmarck

Kursledare djurskydd & författningskunskap, Etologi- och djurskyddsprogrammet, SLU

Besök Livsredskap
Postadress: Vallgatan 24, 521 52 Floby
Mobil: 0730-80 45 44
F-skatt finns