Zedén Yverås Livsredskap

Välkommen till Zedén Yverås Livsredskap

Vi på Zedén Yverås Livsredskap arbetar med förebyggande utbildning, konsultuppdrag och juridisk rådgivning för att öka kunskaperna om regelverken kring djur och djursjukvård. Vi arbetar också med ledarskaps- och organisationstjänster, samt livsstilstjänster för företagare och enskilda i verksamhetsgrenen Livsredskap. Vår vision är:

"Att skapa kunskap, trygghet och inspiration,
- för individen och juridiken i praktiken."

Om oss

Anne Zedén Yverås

På bilden ser ni mig, Anne Zedén Yverås, ägare, juridiskt sakkunnig och arbetslivspedagog vid Zedén Yverås livsredskap! Jag ser mig allt mer som "livsredskapskonsult med juridisk kompetens" och har förmånen att få arbeta med mina intressen som juridik, lärande i arbetslivet, ledarskaps- och organisationsfrågor, professionell kommunikation och personlig utveckling.

Har tidigare läst juridik (i dag inriktad på regler kring djurens hälso- och sjukvård) och håller just på att färdigställa min kandidatexamen i arbetslivspedagogik. Det finns också några poäng i media- och kommunikationsvetenskap samt ekonomisk historia. Till det gått en mängd kurser som intresserat mig, både yrkesmässigt och som privatperson.

Yrkesmässigt har jag bland annat varit sakkunnig handläggare med inriktningen djurens hälso- och sjukvård (veterinära frågor, djurhälsopersonal) och internationella djurfrågor (marknadstillträde export, hantering av exporthinder). Har i det arbetet tagit fram föreskrifter och företrätt Sverige vid förhandlingar om minimikrav för veterinärutbildningar inom EU.

Är också sedan 2011 registrerad expert i EU-kommissionens databas TAIEX och har haft internationella uppdrag om reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer och fri rörlighet inom EU. Ledarskap, organisation, lärande i arbetslivet är områden som kopplas till arbetslivspedagogik och där har jag yrkeserfarenheter som avdelningschef vid Sveriges lantbruksuniversitet och som chef i privat serviceverksamhet (årets chef två år i rad vilket var kul!).

Arbetstiden fylls på med skrivande (analyser, artiklar, yttranden, överklagande), undervisning och föredrag (bl.a. på SLU:s djurutbildningar), rådgivning, ombudsuppdrag och deltagande i olika arbetsgrupper. Vidare håller jag professionella samtal, "livsredskapssamtal", som sedan kan delas in i sådant som ledarstöd, konflikthantering, handledning, coaching (öppet även för privatpersoner).

Eftersom jag är livsredskapet i företaget tillämpas tidsbokning för alla telefonsamtal och möten. Då får du min fulla uppmärksamhet när vi hörs/ses och jag kan förbereda sådant som behövs utifrån vad ärendet gäller. Observera gärna att rådgivning utgör en tjänst (läs mer om det nedan).

Stort tack till alla er som på olika sätt stödjer och följer mitt arbete. Kika gärna in hos mina samarbetspartners JP Djurnet, där jag skriver rättsanalyser som expert på reglerna för djurens hälso- och sjukvård och på SLU:s sidor för projekt relaterade till Djur och människors hälsa, där jag ger juridisk rådgivning inom ramen för Drivhusets företagarpanel.

Tjänster 2017-18

Zedén Yverås
Zedén YveråsEgna utbildningar och evenemang
Zedén YveråsFöredrag
Zedén YveråsLivsredskapssamtal
Zedén YveråsKonsultuppdrag (inklusive rådgivning)
Zedén YveråsOmbudsuppdrag
Zedén YveråsSkribent
Zedén YveråsUndervisning och utbildning
⇦ Tillbaka

Egna utbildningar och evenemang

Våra egna utbildningar ges bland annat som webbkurser och webbinarier och du hittar dessa via menyn överst på sidan. Våra egna evenemang och utbildningar publiceras med information om innehåll, priser, anmälan m.m. på vår Facebooksida.

Föredrag

Jag skräddarsyr föredrag inom våra kompetensområden. Fasta priser gäller under 2017 och 2018.

Påbörjad tvåtimmarsperiod 6000 kronor exklusive moms och heldagsevenemang 15 000 kronor exklusive moms. Eventuell rese- och boendekostnad tillkommer.

Livsredskapssamtal

För livsredskapssamtal privatperson 2017 fast pris om 750 kronor inklusive moms för 45 minuters samtal. Samtal genomförs på vår mottagning i Floby eller via Skype. Från 2018 ändras priset till 800 kronor. Var sjätte samtal gratis.

Livsredskapssamtal företag (ledarstöd, entreprenör, konflikthantering m.m.) – samma taxa som vid konsultuppdrag.

Konsultuppdrag (inklusive rådgivning)

Startavgift 1500 kronor med minsta debitering 30 minuter. Efter första timman betalar man 800 kronor per påbörjad timma. Priserna är exklusive moms och eventuell rese- och boendekostnad tillkommer. Önskas fast pris så begär offert.

Ombudsuppdrag

Om jag åtar mig ett ombudsuppdrag görs det först efter rådgivning. Timtaxan är som vid konsultuppdrag men vid ombudsuppdrag är det vanligt att efterfråga fast pris, vilket jag också rekommenderar. Då gör jag en bedömning av hur lång tid ärendet kan ta och ger dig ett fast pris utifrån det. Du betalar sedan inte mer än det fasta priset, däremot mindre om ärendet går fortare.

Skribent

Jag skriver professionella analyser för rättsinformationstjänster, facktidningar men också mer populärvetenskapligt. Begär offert.

Undervisning och utbildning

Vi åtar oss utbildningsuppdrag som skräddarsys för uppdraget och arbetar både med utbildning för företag, organisationer och momsbefriad verksamhet (gymnasium, yrkeshögskola, högskola och universitet). Begär offert.

Läs och hämta

Zedén Yverås
Zedén YveråsMall för delegeringsbeslut
Zedén YveråsEnkätsvar "vem skall göra vad i djursjukvården"
Zedén YveråsOrdlista
⇦ Tillbaka

Mall för delegeringsbeslut

Zedén Yverås Livsredskap har tagit fram en mall som kan användas för delegering mellan djurhälsopersonal. Vad som gör mallen särskilt bra är att det finns inlagda kontrollpunkter för att ni ska kunna känna er säkra på vilka bedömningar ni behöver göra för en korrekt delegering. När mallen sedan är ifylld och underskriven har ni formaliserat delegeringsbeslutet med de uppgifter som krävs i lagstiftningen. Ni sparar beslutet i fem år för att visas vid tillsyn eller vid behov t ex vid anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Enkätsvar "vem skall göra vad i djursjukvården"

Zedén Yverås Livsredskap gör med jämna mellanrum enkäter för att följa hur lagstiftningen uppfattas av djursjukvården och av djurägarna. Här kan du läsa enkätsvaren 2015.

Ordlista

Behandlingsförbudet – Begränsar vad personal som inte tillhör djurhälsopersonalen får göra. Bland annat får de inte göra operativa ingrepp eller ge injektioner, behandla djur som är under lokal eller allmän bedövning genom injektion (vilket inkluderar sederade djur enligt Jordbruksverket) eller behandla djur så att det kan uppstå risk för ett lidande som inte är obetydligt.

Djurhälsopersonal – Personal som är legitimerad eller godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. (Veterinär, djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd legitimerad sjuksköterska, godkänd legitimerad sjukgymnast och godkänd legitimerad tandläkare.) Om djurhälsopersonal gör fel och åsidosätter någon av sina skyldigheter i arbetet kan de anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Djursjukvårdare – är en benämning som inte bör användas då det är förväxlingsbart med legitimationsyrket djursjukskötare som har en skyddad titel. En djursjukvårdare är i rättslig mening numer en djurvårdare.

Djurvårdare – Personal som saknar legitimation eller godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Får bara göra arbetsuppgifter inom behandlingsförbudet. Har ofta undantag för att ge vissa injektioner efter att ha gått särskilt läkemedelskurs. Om en djurvårdare gör fel kan det anmälas som brott mot behandlingsförbudet till polisen. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar inte djurvårdare.

Välj Zedén Yverås Livsredskap!

Jag stötte på Anne som föredragshållare för några år seden, då vi bodde i samma stad. Hon har också gett mig råd i juridiska frågor, då jag hamnade i en besvärlig angelägenhet på jobbet.

Min erfarenhet av Anne ZY är att hon genomgående delar med sig av värme, professionalitet, hanterar sakfrågor och personligt engagemang med integritet, kunskapstörst och ett driv att ständigt utvecklas och förenkla.

Ylva Hållander

Västerås

Besök Livsredskap
Postadress: Vallgatan 24, 521 52 Floby
Mobil: 0730-80 45 44
F-skatt finns